Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 25.09.2013
14.10.2013

W dniu 25.09.2013 r. Klub Polskiego Biznesu w Czeskiej Republice oraz Wojewódzka Izba Gospodarcza w Libercu mieli przyjemność zorganizować Konferencję w libereckim Hotelu**** Centrum Babylon. Tematem przewodnim Konferencji było: „Spotkanie pracowników i specjalistów w dziedzinie turystyki na pograniczu polsko – czeskim". Celem spotkania była prezentacja podmiotów związanych z turystyką działających w obszarze przygranicznym, przedstawienie ich programów działania, osiągnięć i problemów z jakimi się spotykają, oraz nawiązanie bliższej współpracy. Przedstawiając uczestników Konferencji, spotkanie otworzyli Panowie: Ing. Oskar Mužíček z KHK Liberec oraz Ing. Ryszard Głośny z Klubu Polskiego Biznesu w CzR. Wśród prelegentów była Pani Mgr Eva Hornová z Departamentu Turystyki w Libercu, Pan Wiesław Dzierzba - Dyrektor Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Pani Bc. Klára Kroupová ze Związku miast i wsi Karkonoskich, Pan Pavel Staffen z prezentacją Autocampu Sedmihorky, Pan Ing. Jaroslav Janousek z Muzeum pojazdów opancerzonych oraz Pan Ing. Petr Prokes ze Spółki kolejowej Tanvald. Działania przewodników turystycznych przybliżył Pan Andrzej Mateusiak, Wiceprezes PTTK Oddział "Sudety Zachodnie". Wykorzystana została również możliwość indywidualnego prezentowania się przez pozostałych uczestników. Spotkanie realizowane było w ramach projektu „Razem dla biznesu” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Podczas Konferencji, redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący Partnera Wiodącego projektu - „Radio Opole” S.A. nagrał wiele wywiadów z prelegentami i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany już następnego dnia. Naszej Konferencji w całości poświęcona była jedna z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“.

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Cz. 4

Cz. 5

Cz. 6

Cz. 7

/Wersja czeska/

Dne 25 září 2013 r. Klub polského kapitálu v České republice a Krajská hospodářská komora v Liberci měli čest uspořádat konferenci v libereckém hotelu**** Centrum Babylon. Základní myšlenkou bylo téma: „Setkání zaměstnanců a odborníků v oblasti cestovního ruchu v česko-polském pohraničí“. Cílem setkání byla prezentace subjektů spojených s cestovním ruchem, působících v pohraničí, programů jejich činnosti, úspěchů a problémů, se kterými se setkávají, a také navázání užší vzájemné spolupráce. Setkání zahájili Ing. Oskar Mužíček z KHK Liberec a Ing. Ryszard Głośny z Klubu polského kapitálu v České republice, kteři představili účastníky konference. Mezi přednášejícími byli Mgr. Eva Hornová z odboru cestovního ruchu v Liberci, Wieslaw Dzierzba – Ředitel okresního úřadu v Jelení Hoře, Bc. Klára Kroupová ze Svazku měst a obcí Krkonoš, Pavel Staffen s prezentaci Autocampu Sedmihorky, Ing. Jaroslav Janoušek z Muzea obrněné techniky a taky Ing. Petr Prokeš z Železniční společnosti Tanvald. Činnost turistických průvodců přiblížil Andrzej Mateusiak, místopředseda PTTK – pobočka Západní Sudety. Ostatní účastníci taky měli příležitost se samostatně zaprezentovat. Setkání bylo realizováno v rámci projektu „Spolu pro byznys”, spolufinancováného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013. Během konference redaktor Janusz Maćkowiak, zastupující Vedoucího partnera projektu, „Radio Opole” S.A., zaznamenal mnoho rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Tento materiál byl použitý už následující den. Naše konference byl věnován jeden z cyklických programů Radia, nesoucí název "Trh".Galeria ze spotkania 25.09.2013

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Tomasz Turba

Data publikacji: 14.10.2013

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital