Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 06.06.2013
01.07.2013

W siedzibie „Centra Rozvoje Strojírenského Výzkumu” (VÚTS) w Libercu, odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców polskich i czeskich w ramach realizowanego wraz z Radiem Opole programu “Razem dla biznesu”. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele firm : Hillebrand, Provys CZ, Linast, V-Sys, Tauron, Josyma MB, Akcenta CZ, Promus, Polsko-Amerykańskie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe, Farad Logistik, C-form, Azos, IWG. Gall, Darimex, Peterka and Partners, Quick! Translations, AK, Grupo Antolin , OHK i inne. Ze względu na panujące powodzie, niestety nie udało się dojechać wszystkim. Spotkanie rozpoczął dyrektor Libereckiej Izby Handlowej Pan Ing. Martin Procházka przybliżając nam działalność Izby. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja VÚTS, dokonana przez Pana Ing. Jiřího Václavíka. Następnie reprezentanci firm uczestniczących w spotkaniu przedstawili nam profil działalności swoich przedsiębiorstw. Wymieniano poglądy na różne tematy nurtujące przedsiębiorców. W prezentacjach często przewijał się motyw możliwości wykorzystania swojego potencjału do rozwoju współpracy z partnerem po drugiej stronie granicy. Najlepszym tego przykładem były konkretne rozmowy, jakie zaczęli prowadzić szefowie firm Polsko-Amerykańskiego Centrum i VÚTS. Mimo różnic językowych doskonale dawali sobie radę, gdyż jak stwierdzili ”inżynier z inżynierem zawsze się dogada”. Ze spotkania, jak zwykle, relację przygotowało  Radio Opole. Audycja ukazała się na jego falach już następnego dnia.

Część I

Część II

Część III

Część IV

/Wersja czeska/

V sídle Centra rozvoje strojírenského výzkumu (VÚTS) v Liberci se konalo další setkání polských a českých podnikatelů v rámci probíhajícího projektu radia Opole: "Spolu pro byznys". Na toto setkání byli pozváni zástupci firem: Hillebrand, Provys CZ, Linast, V-Sys, Tauron, Josyma MB, Akcenta CZ, Promus, Polsko-Americké centrum pro výzkum a realizaci, Farad Logistik, C-form, Azos, IWG, Gall, Darimex, Peterka & Partners, Quick! Translations, AK, Grupo Antolin, OHK a další. Vzhledem k nepříznivé povodňové situaci se bohužel nepodařilo všem dorazit. Setkání otevřel ředitel Liberecké obchodní komory Ing. Martin Procházka, který představil činnost Komory. Velký zájem byl o prezentaci VÚTS Ing. Jiřího Václavíka. Poté zástupci společností účastnící se setkání představili profily svých společností. Probíhala diskuze na různá témata, která trápí podnikatele. V prezentacích se často objevovalo téma možnosti využití svého potenciálu pro rozvoj spolupráce s partnery na druhé straně hranice. Nejlepším příkladem tohoto jsou konkrétní rozhovory, které začali vést vedoucí společnosti Polsko -amerického centra a VÚTS. Mimo jazykových rozdílů si dokonale rozuměli, protože jak řekli "inženýr se s inženýrem vždy domluví". Z tohoto setkání, jako obvykle, připravilo relaci rádio Opole. Relace se objevila ve vysílání již druhý den.Galeria ze spotkania 06.06.2013

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Tomasz Turba

Data publikacji: 01.07.2013

Ostatnio zmieniał: Tomasz Turba

Data ostatniej zmiany: 16.10.2013

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital