Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 24.04.2013
10.05.2013

W ramach projektu „Razem dla biznesu“, we współpracy z organizacją partnerską Radio Opole, Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej przygotował w Pradze w dniu 24.04. spotkanie z Panem Přemyslem Sobotką, 1. Wicemarszałkiem Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z problemami polsko-czeskiej współpracy przygranicznej z punktu widzenia organów rządowych i prawotwórczych oraz przedstawienie problemów przedsiębiorców. Po krótkim śniadaniu rozpoczęła się ożywiona dyskusja między uczestniczącymi goścmi, wśród których byli : 1. Wiceprzewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, Członek Honorowy KPB w Reublice Czeskiej Pan Přemysl Sobotka, chargé de affair RP Marek Minarczuk, radca Ambasady RP Milan Wenit, przedstawiciele Izb Gospodarczych z Liberca – O. Muzicek, Nachoda – F. Molik, przedstawiciele przedsiębiorstw - Rafał Biegun, Dariusz Błaszczyk, Mirosław Lewandowski, Tomáš Řezníček, Hana Mesthene, Wanda Krygielova, Robert Wawro, członkowie Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej - Martyna Monoszon, Ryszard Głośny, Dariusz Marcinkowski, Marek Kralkowski, Piotr Wielowieyski, przedstawiciel naszego partnera w projekcie - Janusz Maćkowiak. Początek dyskusji prowadzonej przez Prezesa KPB Dariusza Marcinkowskiego oraz sekretarza klubu Wojciecha Golisa dotknął najważniejszych tematów wpływających na środowisko przedsiębiorców. Uczestnicy byli zgodni, że najpilniejsze problemy zostały usunięte wraz z przystąpieniem obu krajów do Unii Europejskiej (dwustronne umowy międzypaństwowe, uregulowania prawne działalności gospodarczej), dzięki intensywnej współpracy poszczególnych instytucji (Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasady, wydziały handlowe). Usunięcie wciąż istniejących problemów jest priorytetem dla obu krajów (możliwości pozyskiwania informacji, uproszczenie procesów biurokratycznych). Niestety, w następnej części dyskusji zostały poruszone obszary współpracy, w których istnieją możliwości poprawy sytuacji. Przedstawiciele lokalnych izb gospodarczych ponownie zwrócili uwagę na braki w infrastrukturze drogowej w rejonach przygranicznych (jakość dróg, ilość przejść granicznych dla transportu towarowego, braki w organizacji komunikacji osobowej – linie autobusowe). Ponadto przedstawiciele biznesu zwrócili uwagę na mocną, negatywną kampanię skierowaną przeciw niskiej jakości polskich produkt?w na terenie Republiki Czeskiej, popieraną przez lokalne grupy lobbystyczne (jak również przedstawicieli rządu), zbędne komplikacje formalne związane z działalnością na terenie RCZ (wymagania dotyczące tłumaczeń, obustronne nieakceptowanie dokumentów, negowanie prawidłowego oznaczenia produktów) oraz słabe wzajemne kontakty między średnimi i drobnymi przedsiębiorcami po obu stronach granicy ( idealny temat dla Klubu Polskiego Biznesu, Polsko-Czeskiej Izby Handlowej itd). Całe spotkanie, które przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze zostało zakończone krótkim przemówieniem 1. Wicemarszałka Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, w którym Přemysl Sobotka podziękował za zaproszenie i zaproponował pomoc w rozwiązywaniu poszczególnych problemów, szczególnie tych związanych z problemami infrastruktury drogowej (zwrócenie uwagi oraz wzmożenie działań poszczególnych Ministerstw Gospodarki oraz Infrastruktury w obu krajach). Jeszcze raz chcieliśmy podziękować za udział w spotkaniu wszystkim gościom oraz naszemu partnerowi projektu Radiu Opole za przygotowanie audycji ze spotkania, która była wyemitowana na falach rozgłośni w dniu 25.04. Serdecznie zapraszamy na następne spotkania organizowane przez Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej.

/Wersja czeska/

Dne 24.4 v rámci projektu „Spolu pro byznys“ jsme ve spolupráci s naší partnerskou institucí Rádiem Opole uspořádali v Praze setkání s 1.místopředsedou Senátu Parlamentu České Republiky panem Přemyslem Sobotkou s cílem poznat postoj výkonných a zákonodárných orgánů k problémům česko-polské přeshraniční spolupráce a seznámit je s nejpálivějšími problémy.

Po krátké snídaní došlo na poměrně živou debatu mezi účastníky, mezi kterými byli: pan 1. místopředseda senátu - čestný člen Klubu Polského Kapitálu, dále chargé de affair Polské Republiky p. Marek Minarczuk , radovi Velvyslanectví RP v Praze p. Milan Wenit, zástupci krajských obchodních komor z Náchoda (p. Molík) a Liberce (p. Mužíček), reprezentanti z řad podnikatelů p. Rafal Biegun, Dariusz Blaszczyk, Miroslaw Lewandowski, Tomáš Řezníček, Hana Mesthene, Wanda Krygielowa, Robert Wawro a další, Členové Klubu Polského Kapitálu v Praze p. Martyna Monoszon, Ryszard Glosny, Dariusz Marcinkowski, Marek Kralkowski, Piotr Wielowieyski, zástupce našeho partnera v programu p. Janusz Mackowiak. Začátek diskuze vedené p. Dariuszem Marcinkowskim, předsedou Klubu polského Kapitálu a tajemníkem klubu p. Wojciechem Golisem směřoval k nejdůležitějším otázkám ovlivňujícím podnikatelské prostředí obou zemí. Zde se účastníci shodli, že většina problému již byla odstraněná díky přistoupení obou zemí do EU (legislativa a předpisy, dvoustranné mezistátní dohody), usilovné práci jednotlivých orgánu a institucí (min. hospodářství, zahraničí, velvyslanectví a obchodní oddělení) a nebo se na jejich odstranění intenzivně pracuje (zjednodušení právního prostředí, možnosti získávání informací zainteresovanými subjekty). V dalším průběhu diskuze se však ukázalo, že ne všechny oblasti spolupráce jsou úplně ideální. Zástupci krajských komor apelovali na zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech (zlepšení stavu silnic, zprovoznění více hraničních přechodů pro nákladní dopravu, zlepšení podmínek pro osobní hromadnou dopravu – autobusy), podnikatelé upozornili na negativní kampaň vedenou českými lobbistickými skupinami (a bohužel ojedinělé podporovanou i některými představiteli státu) proti údajné nízké kvalitě polských výrobků a zbytečné formální komplikace jejich činnosti (nutnosti překladů s apostilou, vzájemné neuznávání dokumentů a nutnost opakovaného schvalování, negování správnosti označení výrobků atd.), nízkou vzájemnou informovanost malých a středních podnikatelů z obou stran hranice o sobě samých (ideální prostor pro realizaci cílů Klubu Polského Kapitálo, Česko-Polskou obchodní komoru a další podobných organizací). Celé setkání, které proběhlo bez pochyby ve velmi milé a přátelské atmosféře, zakončil krátkým projevem p. 1 místopředseda Senátu Parlamentu České Republiky, kde zaznělo srdečné poděkování za pozvání a příslib v pomoci řešení v prvé řadě otázek spojených s infrastrukturou, s konkrétním návrhem řešení (upozornění a aktivizace příslušných Ministerstev Hospodářství a Infrastruktury v obou státech). Ještě jednou děkujeme všem pozvaným za účast a našemu partnerovi v projektu za přípravu reportáže ze setkání, která byla odvysíláná na vlnách Radia Opole dne 25.4. a těšíme se brzy na shledanou na některé s dalších akcí, pořádaných Klubem Polského Kapitálu v Praze.Galeria ze spotkania 24.04.2013

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Tomasz Turba

Data publikacji: 10.05.2013

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital