Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Audycja z dnia 25.11.2014 r.

Osiemdziesiąta ósma audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest siódmą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji jest Pan Zbigniew Leśniak, właściciel Biura Podróży „Alf” z Opola. W oparciu o doświadczenia biznesowe oraz kontakty międzyludzkie Biura Podróży „Alf” - które organizuje wiele wycieczek do naszych południowych sąsiadów – gość audycji odpowiada m.in. na pytanie, czy zrealizowane dotąd projekty transgraniczne przyczyniły się do zbliżenia oraz lepszego wzajemnego poznania się przez Polaków i Czechów. Wskazane zostają obszary, które pozostają nadal otwartą szansą dla biznesu polsko-czeskiego jak również dziedziny życia, w których Polacy i Czesi rozumieją się coraz lepiej.

Autor: , Data utworzenia: 2014-12-01 10:26:56

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital