Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Partnerzy Projektu

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" S.A.- Partner Wiodący Projektu "Razem dla biznesu"

Radio Opole - misja i emisja

Radio Opole to jedyna publiczna rozgłośnia Śląska Opolskiego. Spełnia swą misję informacyjną, społeczną i kulturową na poziomie regionalnym (województwo) i lokalnym (miasta i wsie). Jest też najstarszą, bo istniejącą od 1952 roku, rozgłośnią w Opolskiem.

Głównym przedmiotem działania Radia Opole jest przede wszystkim tworzenie i bezpłatne rozpowszechnianie regionalnych programów radiowych za pomocą urządzeń do tego służących, emisja reklamy oraz budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych.

Dzięki programom radiowym Radio Opole:

  • uczestniczy w życiu publicznym Opolan jako ośrodek informacji, a także centrum wymiany poglądów między obywatelami a reprezentującą ich władzą i organizacjami.
  • rzetelnie i obiektywnie odzwierciedla różnorodności wydarzeń i zjawisk w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej,
  • wspiera kształtowanie się opinii publicznej, a gdy zachodzi taka potrzeba, artykułuje tę opinię na poziomie krajowym.
  • promuje kulturę, naukę, oświatę i rozrywkę na wysokim poziomie.
  • dba o własny wizerunek jako rozgłośni tyleż popularnej, co opiniotwórczej i wiarygodnej, kierującej się zasadami etyki dziennikarskiej i odpowiedzialności za słowo.

Siedzibą główną Radia jest miasto Opole. Rozgłośnia posiada też studia lokalne i korespondentów w Brzegu, Nysie, Prudniku, Strzelcach Opolskich i Głubczycach. Reporterzy lokalni pracują także w Kędzierzynie – Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Oleśnie, Namysłowie oraz w powiecie opolskim.

Radio Opole posiada częstotliwość regionalną z nadajnikiem w Chrzelicach (103,2 MHz) oraz częstotliwości lokalne w Opolu (101,2 MHz), Kluczborku (96,30 MHz), Oleśnie (89,1 MHz), Paczkowie (92,6 MHz), Strzelcach Opolskich (105,1 MHz), Głubczycach (94,8 MHz), Namysłowie (107,7 MHz), Brzegu (88,0 MHz) 

Radio Opole to obecnie jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, stąd w jej nazwie  skrót S.A. Radio Opole S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, a także na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Wszystkie akcje spółki należą do Skarbu Państwa.

Pełna nazwa spółki to: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Opolu „RADIO OPOLE”  S.A. Została ona zawiązana aktem notarialnym dnia 18 listopada 1993 r. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, która powstała z części mienia Państwowej Jednostki Organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja”, działającej  do 30 listopada 1993 roku pod nazwą  „Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Opolu”.

Od radiowęzła po cyfrową jakość

Za niemieckich czasów Opole nigdy nie doczekało się własnej radiostacji. W 1927 roku rozpoczęła natomiast działalność Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach. Stworzyła ona specjalny program w języku polskim przeznaczony dla słuchaczy z terenu Śląska Opolskiego prowadzony przez Stanisława Ligonia.

Po kapitulacji Niemiec 9 maja 1945 roku, z gmachu dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej zaczęto nadawać komunikaty o zakończeniu wojny, wykorzystując radiowęzeł oraz sieć megafonów ulicznych. Za ich pośrednictwem przemówił po raz pierwszy do mieszkańców Opola starosta powiatowy Henryk Janus.

W tym okresie program ograniczał się do przekazywania komunikatów, odtwarzania muzyki z płyt oraz retransmisji programu ogólnopolskiego. W latach 1946 - 1947 zaczynały tworzyć się na terenie obecnego województwa zalążki radiowęzłów terenowych.

Równolegle z rozbudową radiofonii przewodowej trwały prace zmierzające do utworzenia w Opolu rozgłośni Polskiego Radia. Pracami nad organizacją centralnego studia dla całej Opolszczyzny zajęło się Państwowe Przedsiębiorstwo Radiofonizacji Kraju. W sukurs tym działaniom przyszedł Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju.

W efekcie tych działań 18 czerwca 1952 roku uruchomiono Ekspozyturę Polskiego Radia w Opolu z siedzibą w willowym budynku przy ul. Zajączka 5 w dzielnicy „generalskiej”. Uruchomiony program lokalny w wymiarze 15 minut dziennie, który przekazywano słuchaczom za pomocą radiofonii przewodowej.

Za dwa lata opolska ekspozytura otrzymała pierwszy radiowóz, wzbogacono program o audycje artystyczne.

W końcu 1955 roku przystąpiono do prac adaptacyjnych w budynku przy ulicy Piastowskiej 20, gdzie rozgłośnia mieściła się aż do czerwca 1994 roku.

W roku 1955 Komitet do Spraw Radiofonii Polskiego Radia wraz z Ministerstwem Łączności podjęły decyzję w sprawie przekształcenia Ekspozytury Polskiego Radia w Opolu w Rozgłośnię Regionalną Polskiego Radia.

W 1973 roku w Ośrodku Telewizji w Katowicach utworzono Redakcję Opolskich Programów Telewizyjnych. W 1976 roku została ona na stałe przeniesiona do Opola. W taki sposób Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu stała się Rozgłośnią Polskiego Radia i Telewizji.

Za przełomowy w dziejach Radia należy przyjąć rok 1976, kiedy za dewizy kupiono szesnastośladowy zestaw  do nagrań muzycznych i syntezator. W oparciu o te urządzenia można było dokonywać nagrań stereofonicznych. Pierwszy program stereofoniczny został nadany w Opolu 6 lutego 1974 roku.

8 czerwca 1993 rozpoczęto próbną emisję programu lokalnego na tak zwanej wysokiej częstotliwości 101,2 Mhz.

W 1994 roku przeniesiono rozgłośnię Radia Opole do nowej siedziby przy ul. Strzelców Bytomskich 8. W nowej siedzibie zainstalowano nowoczesny sprzęt do cyfrowej obróbki dźwięku, skomputeryzowano całkowicie emisję i nadawanie. Była to w  owym czasie najnowocześniejsza technicznie rozgłośnia w Europie.

Jakość to podstawa!

Radio Opole jest pierwszą i bodajże jedyną rozgłośnią w Polsce, której 13.07.2005 r. został przyznany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 w zakresie „Tworzenia i rozpowszechniania programu regionalnego radia publicznego”. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością umożliwia rozgłośni nawiązywanie coraz lepszego kontaktu ze słuchaczami, pozwala ciągle doskonalić ofertę programową, a w konsekwencji stymulować pozycję Radia Opole na rynku nadawców radiowych. Certyfikat został przedłużony do 23.06.2014 roku.

 

Klub Polskiego Biznesu w Pradze - Partner Projektu "Razem dla biznesu"

O Klubie Polskiego Biznesu

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej dnia 13.10.2008, pod nr VS/1-1/73150/08-R

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest organizacją typu non-profit, zrzeszającą firmy, zainteresowane polsko-czeską współpracą handlową. Celem głównym Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest stworzenie wspólnej platformy działań polskich firm oraz więzi, które pozwolą na efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego, jednostek doradczych i szkoleniowych oraz instytucji z otoczenia biznesu, w celu łatwiejszego transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami i optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Zadaniem Klubu jest promowanie pozytywnego wizerunku polskich firm oraz integracja polskich przedsiębiorców na rynku czeskim.

Członkami Klubu Polskiego Biznesu są firmy, które działają w różnych dziedzinach i firmy różnej wielkości. Na forum stowarzyszenia interesy zarówno wielkich, jak i mniejszych firm traktowane są na równi i w równym stopniu brane pod uwagę.

Idea powstania Klubu Polskiego Biznesu

O potrzebie zrzeszenia się polskich przedsiębiorstw na terenie Republiki Czeskiej mówiliśmy już od paru lat. Patrząc na historyczną współpracę Polski i Czech w wielu dziedzinach czuliśmy nie tyle wstyd, co niedosyt, że my, reprezentacja polskiego biznesu, działamy w próżni. Biorąc pod uwagę najnowszą historię, począwszy od bliskiej współpracy opozycji antykomunistycznej, obserwujemy dziś nie tylko współdziałanie naszych elit politycznych w ramach Unii Europejskiej, ale i częstą obecność przedstawicieli szeroko pojętej kultury obu krajów w polskich i czeskich mediach.

Akwizycje polskiego kapitału, dokonane na początku obecnego stulecia w Republice Czeskiej, spowodowały, że w Pradze mamy dziś siedziby firm liczących się w skali Europy. Do nich zaliczyć należy Asseco Czech Republic a.s., będącej członkiem Asseco Group, klasyfikowanej na 4 miejscu w Europie w dziedzinie IT oraz Unipetrol a.s., członek potężnego holdingu rafineryjno-petrochemicznego ORLEN. Są to oczywiście te najbardziej spektakularne przykłady obecności polskiego kapitału tu w Pradze. O jego sile nie stanowią jednostki, lecz duża liczba średnich polskich przedsiębiorstw, reprezentujących szerokie spektrum działalności gospodarczej. W jej gronie mamy zarówno firmy budowlane, doradztwa podatkowego, handlowe, chemiczne, a także oferujące usługi marketingowe. Ta właśnie szeroka reprezentacja uruchomiła potrzebę nie tylko zrzeszenia się, ale i lobbistycznego wsparcia naszej działalności.

W tym miejscu należy również wspomnieć o jednoczesnej wielkiej aktywności czeskiego kapitału na terenie Polski. W ostatnich latach obserwujemy np. wejście na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych czeskiego giganta energetycznego ČEZ, inwestuje Penta a czeskie przedsiębiorstwa wybierają NewConnect jako miejsce pozyskania kapitału. Fakt zaistnienia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej byłby jednak nierealny bez pro-biznesowego podejścia obecnego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej oraz Radcy Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej wraz z jego portalem ma stać się medium łączącym naszych członków oraz naszą witryną wystawową w stosunku do lokalnego środowiska.

Wierzymy, że Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej stanie się nie tylko stabilną platformą współpracy gospodarczej polskiego kapitału w Czechach, ale również źródłem rzetelnej informacji dla firm czeskich o potencjale gospodarczym Polski.

Zarząd Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Praga, wrzesień 2009

Autor: , Data utworzenia: 2013-05-10 13:36:04

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital