Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu
Wykonanie operacji wymaga uprzedniego zalogowania

Audycja z dnia 16.12.2014 r.

02.01.2015
Dziewięćdziesiąta pierwsza audycja z cyklu „Razem dla biznesu”, której gościem ponownie jest Pani Aleksandra Żalik, koordynatorka projektu, jest ostatnią audycją całego cyklu, która stanowi podsumowanie realizacji projektu „Razem dla biznesu”. Gość audycji przypomina o głównych celach i o działaniach jakie podjęto w ramach projektu, które były realizowane na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Pani Aleksandra Żalik opowiada o audycjach, konferencjach i spotkaniach przedsiębiorców organizowanych przez Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej, które zostały zrealizowane w ramach projektu.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 16.12.2014 r.

Audycja z dnia 09.12.2014 r.

02.01.2015
Dziewięćdziesiąta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest dziewiątą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji jest Pani Aleksandra Żalik, koordynatorka projektu „Razem dla biznesu”, która opowiada o polsko-czeskich relacjach zawodowych oraz międzyludzkich, jakie zrodziły się między polskimi, a czeskimi Partnerami projektu pn. „Razem dla biznesu” oraz które towarzyszyły jego realizacji przez ostatnie dwa lata.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 09.12.2014 r.

Audycja z dnia 02.12.2014 r.

08.12.2014
Osiemdziesiąta dziewiąta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest ósmą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji ponownie jest Pan Zbigniew Leśniak, właściciel Biura Podróży „Alf” z Opola. W oparciu o doświadczenia biznesowe gościa oraz jego kontakty posiadane w Republice Czeskiej szukamy w dalszym ciągu odpowiedzi na pytanie, czy zrealizowane dotąd projekty transgraniczne przyczyniły się do zbliżenia oraz lepszego poznania się przez Polaków i Czechów. Mowa jest o obszarach, w których polsko-czeska współpraca biznesowa może przynieść sukces oby stronom oraz o tych dziedzinach życia, w których Polacy i Czesi rozumieją się już coraz lepiej.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 02.12.2014 r.

Audycja z dnia 25.11.2014 r.

01.12.2014
Osiemdziesiąta ósma audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest siódmą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji jest Pan Zbigniew Leśniak, właściciel Biura Podróży „Alf” z Opola. W oparciu o doświadczenia biznesowe oraz kontakty międzyludzkie Biura Podróży „Alf” - które organizuje wiele wycieczek do naszych południowych sąsiadów – gość audycji odpowiada m.in. na pytanie, czy zrealizowane dotąd projekty transgraniczne przyczyniły się do zbliżenia oraz lepszego wzajemnego poznania się przez Polaków i Czechów. Wskazane zostają obszary, które pozostają nadal otwartą szansą dla biznesu polsko-czeskiego jak również dziedziny życia, w których Polacy i Czesi rozumieją się coraz lepiej.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 25.11.2014 r.

Audycja z dnia 18.11.2014 r.

24.11.2014
Osiemdziesiąta siódma audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest szóstą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji ponownie jest Pan Mateusz Huk, prezes Polsko-Czeskiego Centrum Przedsiębiorczości przy Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych, realizującego program „Wchodzimy na rynek sąsiada”. Pan Huk odpowiada na pytania dotyczące zakresu działania podległego mu Centrum, opowiada m.in. o jego znaczącej roli doradczej oraz inspirującej rodzime firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do robienia interesów z południowym sąsiadem. Gość audycji mówi również o zakresie porad – od prawnych po językowe – po jakie przychodzą biznesmeni do Centrum. Mowa jest ponadto o różnicach w podejściu do biznesu w Republice Czeskiej i Polsce – zarówno tych formalnych, wynikających z przepisów fiskalnych, jak i nieformalnych, wypływających z różnic mentalnościowych obu narodów. Bardzo często ich znajomość okazuje się bowiem kluczem do zacieśniania obopólnie korzystnych kontaktów zarówno w sferze gospodarczej jak i międzyludzkiej.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 18.11.2014 r.

Audycja z dnia 04.11.2014 r.

17.11.2014
Osiemdziesiąta szósta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest piątą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji jest Pan Mateusz Huk, prezes Polsko-Czeskiego Centrum Przedsiębiorczości przy Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych, realizującego program „Wchodzimy na rynek sąsiada”. Pan Huk odpowiada na pytania dotyczące zakresu działania podległego mu Centrum, opowiada m.in. o jego znaczącej roli doradczej oraz inspirującej rodzime firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do robienia interesów z południowym sąsiadem. Gość audycji mówi również o zakresie porad – od prawnych po językowe – po jakie przychodzą biznesmeni do Centrum. Mowa jest ponadto o różnicach w podejściu do biznesu w Republice Czeskiej i Polsce – zarówno tych formalnych, wynikających z przepisów fiskalnych, jak i nieformalnych, wypływających z różnic mentalnościowych obu narodów. Bardzo często ich znajomość okazuje się bowiem kluczem do zacieśniania obopólnie korzystnych kontaktów zarówno w sferze gospodarczej jak i międzyludzkiej.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 04.11.2014 r.

Audycja z dnia 21.10.2014 r.

28.10.2014
Osiemdziesiąta piąta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest czwartą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji ponownie jest Pan Ryszard Pierzchała, prezes opolskiej firmy „Loyal Group”. W trakcie kolejnego spotkania na antenie gość audycji skupia się na wykazaniu, jak osobiste kontakty – a często nieformalne spotkania – sprzyjają również robieniu interesów w Republice Czeskiej. Podkreśla rolę zaufania, do którego partnerzy biznesowi w Republice Czeskiej przywiązują ogromne znaczenie. Bardzo często okazuje się bowiem, że czas poświęcony na wzajemne poznanie się przynosi wymierne korzyści biznesowe. Jak zwykle, ogromne znaczenie odgrywa tu także znajomość języka czeskiego.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 21.10.2014 r.

Audycja z dnia 14.10.2014 r.

17.10.2014
Osiemdziesiąta czwarta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest trzecią audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji jest Pan Ryszard Pierzchała, prezes firmy „Loyal Group”, który opowiada m.in. o tym, jak nawiązanie dobrych kontaktów interpersonalnych – które zacieśniły się w trakcie wspólnej realizacji wcześniejszych przedsięwzięć we współpracy ze stroną czeską – przekłada się na kolejne wspólne przedsięwzięcia. Możemy posłuchać więc o nowym przedsięwzięciu, jakim będzie wydanie na rynku polskim książki dla dzieci, która odniosła już ogromny sukces w Republice Czeskiej. Szef „Loyal Group” opowie, w jaki sposób zaszczepił w czeskich partnerach przekonanie, że z pomocą jego firmy projekt ten powinien zostać przeniesiony na grunt polski oraz jak wpoił w nich przekonanie, że książka ma szanse stać się hitem wydawniczym również na rynku polskim.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 14.10.2014 r.

Audycja z dnia 07.10.2014 r.

17.10.2014
Osiemdziesiąta trzecia audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest drugą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji ponownie jest Pan Dariusz Siudmak, specjalista ds. exportu w firmie „Galmet” z Głubczyc. W materiale tym poszerzamy odpowiedzieć na pytanie, czy kontakty gospodarcze nawiązane przez głubczycką firmę „Galmet” z partnerami czeskimi przekładają się również na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 07.10.2014 r.

Audycja z dnia 16.09.2014 r.

17.09.2014
Osiemdziesiąta druga audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest pierwszą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji jest Pan Dariusz Siudmak, specjalista ds. exportu w firmie „Galmet” z Głubczyc. W materiale tym próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy kontakty gospodarcze nawiązane przez głubczycką firmę „Galmet” z partnerami czeskimi przekładają się również na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 16.09.2014 r.

Subskrybuj kategorię

W ramach współpracy Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu „Radio Opole” S.A. oraz Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej powstał projekt „Razem dla biznesu”, który jest realizowany od początku miesiąca lutego 2013 r. Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przygotowanie i emisja 91 audycji „Razem dla biznesu”.

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital