Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Audycja z dnia 09.09.2014 r.

11.09.2014
Osiemdziesiąta pierwsza audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest ósmą audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Audycja ponownie jest poświęcona Polsko – Czeskiemu Centrum Szkolenia Rycerstwa w powiecie kluczborskim, które powstało w 2007 roku. Od 2009 roku funkcjonuje tam spółdzielnia socjalna, która ma swoją siedzibę w średniowiecznym grodzie w Biskupicach pod Byczyną. Wspólna polsko – czeska inicjatywa od wielu lat przyciąga w to miejsce rzesze gości z kraju i zagranicy, żyje z niej wiele miejscowych firm w tym również wspomniana Spółdzielnia Socjalna „Gród” Byczyna. Obecność turystów przynosi niemałe dochody, gwarantuje utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, jak również tworzenie nowych możliwości w sferze zatrudnienia w tym rejonie. Gościem audycji jest Pan Andrzej Kościuk, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Gród” Byczyna.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 09.09.2014 r.

Audycja z dnia 02.09.2014 r.

03.09.2014
Osiemdziesiąta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest siódmą audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Audycja jest poświęcona Polsko – Czeskiemu Centrum Szkolenia Rycerstwa w powiecie kluczborskim, które powstało w 2007 roku. Od 2009 roku funkcjonuje tam spółdzielnia socjalna, która ma swoją siedzibę w średniowiecznym grodzie w Biskupicach pod Byczyną. Wspólna polsko – czeska inicjatywa od wielu lat przyciąga w to miejsce rzesze gości z kraju i zagranicy, żyje z niej wiele miejscowych firm w tym również wspomniana Spółdzielnia Socjalna „Gród” Byczyna. Obecność turystów przynosi niemałe dochody, gwarantuje utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, jak również tworzenie nowych możliwości w sferze zatrudnienia w tym rejonie.Gościem audycji jest Pan Andrzej Kościuk, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Gród” Byczyna.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 02.09.2014 r.

Audycja z dnia 19.08.2014 r.

19.08.2014
Siedemdziesiąta dziewiąta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest szóstą audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Kolejna audycja poświęcona jest analizie wpływu realizacji biznesowych polsko-czeskich projektów transgranicznych na ożywienie lokalnego rynku pracy w strefie przygranicznej. Gościem audycji jest Pan Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który spogląda na powyższe zjawiska z punktu widzenia wskaźników, jakimi dysponuje reprezentowana przez niego instytucja. I tak, w trakcie audycji dowiadujemy się m.in., że największymi beneficjentami takiej współpracy są powiaty głubczycki, prudnicki oraz nyski przy czym korzystają na tym również sąsiedzi z najbliżej położonych terenów Republiki Czeskiej. Dyrektor WUP podkreśla ponadto, że np. inne realizowane programy typu „Klucz do biznesu” przysporzyły już 400 nowych lokalnych małych przedsiębiorców, dających pracę innym i rozwijających usługi także po stronie czeskiej. Dotyczy to m.in. takich branż jak motoryzacja (naprawy samochodów, sprzedaż części zamiennych) oraz kosmetyka.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 19.08.2014 r.

Audycja z dnia 12.08.2014 r.

18.08.2014
Siedemdziesiąta ósma audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest piątą audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Gościem audycji jest Pan Przemysław Mazur z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO. Gość audycji odpowiada na pytania skupione wokół zagadnienia, czy w nowej perspektywie znajdą się środki na dalsze rozwijanie polsko-czeskiej transgranicznej współpracy biznesowej oraz o jej powiązaniu z rynkiem pracy na pograniczu. Wskazuje również na kwestię ożywienia lokalnego przygranicznego rynku pracy poprzez promocję produktu turystycznego. Mechanizm ten działa na zasadzie – im więcej promocji, tym więcej turystów i większe ich wymagania, a zatem również więcej pracy. Gość audycji wskazuje też na potrzebę dostosowania edukacji i wiedzy do wymagań rynku pracy, np. organizacji kursów i szkoleń pod takim kątem, aby mieszkańcy strefy transgranicznej znajdowali pracę po obu stronach polsko-czeskiej granicy.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 12.08.2014 r.

Audycja z dnia 05.08.2014 r.

06.08.2014
Siedemdziesiąta siódma audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest czwartą audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Gościem audycji jest Pan Hubert Kostecki, założyciel i właściciel popularnego lokalu „Ludova Bar” w Opolu. Gość audycji opowiada o tym, jak wpadł na pomysł zorganizowania baru, którego oferta jest oparta wyłącznie na czeskim produkcie, ale przede wszystkim o własnym pomyśle na samozatrudnienie, które stało się możliwe dzięki jego oryginalnemu pomysłowi, aby otworzyć w Opolu czeski pub dla opolan oraz przybywających do Opola biznesmenów z Czech. Właściciel „Ludowa Bar” opowiada o dodatkowym miejscu pracy, jakie mógł dzięki temu stworzyć, a także o kursach, na które wysłał swego bezrobotnego wcześniej pracownika.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 05.08.2014 r.

Audycja z dnia 15.07.2014 r.

18.07.2014
Siedemdziesiąta szósta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest trzecią audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Gościem audycji jest Pani Renata Cygan, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, która opowiada o zmianach zachodzących w sferze transgranicznego rynku pracy między innymi o kursach aktywności zawodowej oraz o kategorii tak zwanego bezrobotnego przygranicznego, czyli o korzystniejszych prawach osób zatrudnionych przez przedsiębiorstwa po czeskiej stronie granicy.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 15.07.2014 r.

Audycja z dnia 08.07.2014 r.

10.07.2014
Siedemdziesiąta piąta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest drugą audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Gościem audycji ponownie jest Pani Agnieszka Lemańczyk, współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Picasso” w Byczynie, działającej w ramach Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zajmującej się produkcją mebli tapicerowanych. Pani Agnieszka opowiada o początkach Spółdzielni, która została założona w marcu bieżącego roku, a obecnie zatrudnia już około 20 pracowników, między innymi dzięki bardzo dużemu zainteresowaniu Czechów ich produktami. Sytuacja ta spowodowała, że Spółdzielnia podjęła decyzję o uruchomieniu filii przedsiębiorstwa również u naszych południowych sąsiadów.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 08.07.2014 r.

Audycja z dnia 01.07.2014 r.

04.07.2014
Siedemdziesiąta czwarta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest pierwszą audycją z cyklu poświęconego rozwojowi rynku pracy na pograniczu polsko – czeskim. Gościem audycji jest Pani Agnieszka Lemańczyk, współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Picasso” w Byczynie, działającej w ramach Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zajmującej się produkcją mebli tapicerowanych. Pani Agnieszka opowiada o początkach Spółdzielni, która została założona w marcu bieżącego roku, a obecnie zatrudnia już około 20 pracowników, między innymi dzięki bardzo dużemu zainteresowaniu Czechów ich produktami. Sytuacja ta spowodowała, że Spółdzielnia podjęła decyzję o uruchomieniu filii przedsiębiorstwa również u naszych południowych sąsiadów.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 01.07.2014 r.

Audycja z dnia 24.06.2014 r.

01.07.2014
Siedemdziesiąta trzecia audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest dziesiątą audycją z cyklu poświęconego znaczeniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w polsko – czeskiej strefie transgranicznej. W pierwszej części audycji ponownie Pani Elżbieta Serafin i Pan Anatol Bukała z Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nysie, którzy prezentują projekt pod nazwą „Górskie Pojezierze na weekend”, realizowany przez reprezentowany przez gości audycji wydział. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wypromowanie walorów turystycznych pogranicza polsko – czeskiego, na czym korzystają również przedsiębiorcy z branży turystycznej. W drugiej części audycji raz jeszcze Pan Ryszard Broniewski, właściciel firmy z branży turystycznej dysponującej statkami wycieczkowymi pływającymi po Jeziorze Nyskim oraz po Odrze w Opolu oraz nyską kolejką, który kontynuuje swoją opowieść o korzyściach płynących z położenia blisko granicy polsko - czeskiej zarówno miasta Nysa jak i akwenu ponieważ gros jego klientów stanowią właśnie turyści zza naszej południowej granicy.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 24.06.2014 r.

Audycja z dnia 17.06.2014 r.

01.07.2014
Siedemdziesiąta druga audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest dziewiątą audycją z cyklu poświęconego znaczeniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w polsko – czeskiej strefie transgranicznej. W pierwszej części audycji Pani Elżbieta Serafin i Pan Anatol Bukała z Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nysie, którzy prezentują projekt pod nazwą „Górskie Pojezierze na weekend”, realizowany przez reprezentowany przez gości audycji wydział. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wypromowanie walorów turystycznych pogranicza polsko – czeskiego, na czym korzystają również przedsiębiorcy z branży turystycznej. W drugiej części audycji Pan Ryszard Broniewski, właściciel firmy z branży turystycznej dysponującej statkami wycieczkowymi pływającymi po Jeziorze Nyskim oraz po Odrze w Opolu oraz nyską kolejką, opowiada o korzyściach płynących z położenia blisko granicy polsko - czeskiej zarówno miasta Nysa jak i akwenu ponieważ gros jego klientów stanowią właśnie turyści zza naszej południowej granicy.

więcej treści z artykułu: Audycja z dnia 17.06.2014 r.

Subskrybuj kategorię

W ramach współpracy Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu „Radio Opole” S.A. oraz Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej powstał projekt „Razem dla biznesu”, który jest realizowany od początku miesiąca lutego 2013 r. Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przygotowanie i emisja 91 audycji „Razem dla biznesu”.

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital