Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 25.03.2014
31.03.2014

Dnia 25.03.2014 r. w Nachodzie, w Hotelu Tommy Congress & Relax center****, ul. Kaštanová 205, odbyło się spotkanie o tematyce prawnej przygotowane dla przedsiębiorców przez Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej, w ramach projektu „Razem dla biznesu“. Głównymi zagadnieniami poruszanymi tego dnia były: „Mobilność pracowników i zatrudnianie z elementem zagranicznym“ oraz „Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych“. Wykłady przeznaczone były dla podmiotów polskich i czeskich. Prowadzili je adwokaci Mgr Tomáš Řezníček oraz Mgr Václav Kůs z kancelarii Řezníček & Partner będącej Członkiem naszego Klubu.
Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja na temat niedoceniania znaczenia tłumaczeń, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Jak się okazało, pracownik zadowolony z możliwości posiadania pracy podpisuje umowę oraz inne dokumenty napisane w języku czeskim, i co za tym idzie, niedokładnie rozumie ich treść. Pracodawcy niestety czasem tego nadużywają. Po obu stronach granicy panuje przekonanie „my się tutaj wzajemnie rozumiemy, tłumaczenie nie jest potrzebne”, co w codziennych relacjach może się sprawdzić, ale w przypadku zawierania umów nie powinno mieć miejsca. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że Polacy w Czechach mają problem nie z pracodawcami, ale z agencjami pracy. Ze strony uczestników padły propozycje tematów następnych spotkań. Zatem serdecznie dziękujemy obecnym Państwu za przybycie i już dziś możemy zaprosić na spotkanie odpowiadające Państwa potrzebom z zakresu tłumaczeń, które odbędzie się dnia 15 kwietnia w Libercu. W czasie przerw redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący Partnera Wiodącego projektu, „Radio Opole” S.A., nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“.

 

Dne 25.3.2014 v Náchodě, v Hotelu Tommy Congress & Relax center****, ul. Kaštanová 205 , konalo se jednání týkající se právních témat. Zasedání pro podnikatele připravil Klub polského kapitálu v ČR v rámci projektu „Spolu pro byznys”. Ke hlavním řešeným toho dne otázkám patřily: „Mobilita pracovníků a zaměstnávání s přeshraničním prvkem” a také „Veřejná zakázka s ohledem na specifičnost příhraničních regionů“. Přednášky, vedené advokáty mgr. Tomášem Řezníčkem a mgr. Vaclávem Kůsem z advokátní kanceláře Řezníček & Partner, byly určeny pro subjekty polské a české. Zmíněná kancelář je také členem našeho Klubu. Hlavní otázkou, která vznikla v diskusi, bylo téma podceňování významu překladů, a to zároveň na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Ukázalo se, že zaměstnanec spokojený s možností práce podepisuje smlouvu a jiné dokumenty v češtině, což znamená, že přesně neví, s čím souhlasí. Toho zaměstnavatelé bohužel často zneužívají. Na obou stranách hranice se objevuje myšlenka: „my si rozumíme, není nutno nic překladat”. Toto přesvědčení je snad platné v každodenních vztazích, ale nemělo by se vyskytovat v případě uzavírání smluv. Náhodou jsme se dozvěděli, že Poláci v ČR mají větší problémy s pracovními agenturami, než se zaměstnavateli. Účastníci navrhli témata příštích jednání. Zatím mockrát děkujeme za účast a již dneska zveme na další zasedání, odpovídající potřebám v oblasti překladů. Toto setkání se bude konat 15. dubna v Liberci. Během přestávky redaktor Janusz Maćkowiak, zástupce hlavního partnera projektu „Radio Opole” S.A., zaznamenal hodně zajímavých rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Tyto nahrávky byly použity v průběhu jednoho z cyklických pořadů Radia s názvem „Trh“.

  

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Cz. 4

Cz. 5

Cz. 6Nachod 25.03.2014

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Aleksandra Żalik

Data publikacji: 31.03.2014

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital