Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 24.02.2014
03.03.2014

 

W dniu 24.02.2014 r. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej miał przyjemność zorganizować spotkanie przedsiębiorców w libereckim Hotelu**** Centrum Babylon.
Tym razem podczas spotkania były poruszane dwa zagadnienia: „Współpraca gospodarcza województw przygranicznych: Opolskiego, Dolnośląskiego i Libereckiego” oraz "Prawne i podatkowe warunki działalności podmiotów gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów przygranicznych". Spotkanie było skierowane głównie do podmiotów czeskich. Prelekcje prowadzili eksperci, z doświadczeniem w branży prawa i podatków, z Kancelarii Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski z Wrocławia. Powitania oraz wprowadzenia dokonał Pan Marek Kralkowski, członek Zarządu KPB oraz Pan Ing. Oskar Mužíček z KHK Liberec. Po przedstawieniu zagadnień prawnych, nasi prelegenci sprawnie odpowiadali na pytania zadawane z sali. Duże zainteresowanie wzbudziły, między innymi, stawki podatkowe, zawiłości związane z naliczaniem podatku oraz możliwość odliczania ulgi za posiadanie internetu w telefonie komórkowym. Ta ostatnia polska ulga zadziwiła czeskich słuchaczy. Ze strony uczestników padły podziękowania oraz propozycje tematów następnych spotkań. Przedsiębiorcy działający na terenach przygranicznych potrzebują tego rodzaju pomocnej dłoni, jak organizowane przez nas spotkania. Spotkanie realizowane było w ramach projektu „Razem dla biznesu” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Podczas przerw, redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący Partnera Wiodącego projektu - „Radio Opole” S.A., nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“.

Serdecznie dziękujemy obecnym Państwu za przybycie.

 

Dne 24. února 2014 Klub polského kapitálu v České republice měl tu čest zorganizovat setkání podnikatelů v libereckém hotelu **** Centrum Babylon. Tentokrát během setkání realizovaného v rámci projektu „Spolu pro byznys”, který podporuje podnikatele v pohraničí, byly přednášené dvě témata: "Hospodářská spolupráce příhraničních regionů: Opolského vojvodství, Dolnoslezského vojvodství a Libereckého kraje" a taky "Právní a daňové podmínky působení hospodářských subjektů v Polsku, se zvláštním důrazem na specifičnost v příhraničních regionech". Setkání bylo určene především pro české firmy. Přednášky vedli experti z advokátní kanceláře dr Paweł Bojarski z Vratislavi, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru práva a dani. Setkání zahájil a hosty přivítal pan Marek Kralkowski, člen předsednictva KPK, a pan ing. Oskar Mužíček z KHK Liberec. Po prezentaci právních otázek naši přednášející účinně reagovali na dotazy z publika. Velký zájem vzbudily mj. daňové sazby, složitosti spojené s výpočtem daně a taky možnost odpočtu slevy za připojení k internetu na mobilním telefonu. Ta poslední uvedená polská sleva překvapila české posluchače. Účastníci poděkovali pořadatelům a předložili návrhy témat dalších setkání. Podnikatelé, působící v příhraničních oblastech, potřebují tento druh pomoci v podobě námi pořádaných setkání. Setkání bylo realizováno v rámci projektu „Spolu pro byznys”, spolufinancováného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013. Během konference redaktor Janusz Maćkowiak, zastupující Vedoucího partnera projektu, „Radio Opole” S.A., zaznamenal mnoho rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Tento materiál byl použitý během jedné z pravidelných vysílání rozhlasu, nesoucí název "Trh".
Srdečně Vám děkujeme za návštěvu.

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Cz. 4

Cz. 5

Cz. 6Liberec 24.02.2014

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Aleksandra Żalik

Data publikacji: 03.03.2014

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital