Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 15.04.2014
28.04.2014

Za nami kolejna konferencja w ramach prowadzonego przez Klub Projektu UE, którego głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców na terenach przygranicznych poprzez spotkania informacyjne. Tym razem gościliśmy w sali Libereckiej Izby Gospodarczej. Temat spotkania brzmiał: „OPONA OPONIE NIE RÓWNA. Znaczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych (nie tylko) w czesko-polskiej współpracy" i przybliżył nam zagadnienia związane z tłumaczeniami ustnymi oraz pisemnymi. Poznaliśmy znaczenie prawnych i innych formalnych przepisów dotyczących tłumaczeń pisemnych i ustnych w odniesieniu do codziennej praktyki biznesowej, a także przykłady minimalizowania ewentualnych zagrożeń. Od naszego prelegenta, pana Ing. Jiřího Sedláka /będącego między innymi od 2007 roku tłumaczem Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej/ usłyszeliśmy wiele przykładów i anegdot związanych z praktycznym doświadczeniem w zakresie interpretacji oraz realizacji tłumaczeń pisemnych. Podczas przerw redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący Partnera Wiodącego projektu - „Radio Opole” S.A., nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“. Serdecznie dziękujemy obecnym tam Państwu za przybycie. Cieszy nas zainteresowanie spotkaniami organizowanymi przez Klub. Zapraszamy na kolejne. Szczegóły wkrótce na naszej stronie.

Je za námi další setkání v rámci projektu EU realizovaného Klubem polského kapitálu, jehož hlavním cílem je podpora podnikatelů na území příhraničí, a to prostřednictvím informativních setkání. Tentokrát jsme účastníky uvítali v sále Okresní hospodářské komory Liberec. Téma setkání znělo „OPONA není OPONA. Význam překladatelských a tlumočnických služeb (nejen) v oblasti česko-polské spolupráce.“ a přiblížilo nám problematiku spojenou s tlumočením a písemnými překlady. Seznámili jsme se s významem právních a jiných formálních předpisů týkajících se písemných překladů a tlumočení v souvislosti s každodenní obchodní praxe a rovněž nám byly představeny příklady minimalizování možných rizik vyplývajících z překladu. Od našeho přednášejícího pana Ing. Jiřího Sedláka /který je mimo jiné od roku 2007 tlumočníkem Kanceláře prezidenta České republiky/ jsme uslyšeli mnoho příkladů a vtipných historek spojených s praktickými zkušenostmi v oblasti interpretace a tvorby písemných překladů. O přestávkách pan redaktor Janusz Maćkowiak, který zastupuje vedoucího partnera projektu – „Radio Opole“ S.A., nahrál mnoho zajímavých rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Materiál byl využit v průběhu jednoho z pravidelných vysílání Rádia s názvem „Trh“. Všem přítomným srdečně děkujeme za účast. Velmi nás těší zájem o setkání organizovaná Klubem polského kapitálu. Srdečně Vás zveme na další setkání, podrobnosti můžete sledovat na naší straně.

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Cz. 4

Cz. 5Liberec 15.04.2014

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Aleksandra Żalik

Data publikacji: 28.04.2014

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital