Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 11.04.2014
28.04.2014

W dniu 11.04.2014 r. Klub Polskiego Biznesu spełnił obietnicę dotarcia z pomocą prawną także do terenów przygranicznych we wschodniej części Republiki Czeskiej. Na miejsce spotkania został wybrany pensjonat „U Petra“, ul. Lipovská 115 w Jeseníku, położony w malowniczym, górskim krajobrazie.Zaplanowaliśmy omówienie dwóch zagadnień, a mianowicie: „Kodeks pracy. Jak sobie poradzić? Zatrudnienie osób z punktu widzenia inspekcji pracy“ oraz „Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane zagadnienia z Kodeksu Cywilnego i kodeksu spółek handlowych“. W pierwszej części spotkania, którą prowadziła Pani JUDr. Eva Slavičková, najżywszą dyskusję wywołało zatrudnianie obywateli polskich w Republice Czeskiej i ich ubezpieczenie.W czasie wykładu Pana Radcy Prawnego Artura Rogozika omówione zostały aspekty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, istotne z punktu widzenia firm czeskich współpracujących z polskimi przedsiębiorcami. Najwięcej kontrowersji wśród słuchaczy wzbudziła kwestia odpowiedzialności członków zarządów polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania tych spółek w przypadku braku możliwości ściągnięcia od nich należności. Osoby uczestniczące w spotkaniu były także zainteresowane możliwością sprawdzania wiarygodności polskich kontrahentów oraz reprezentacji polskich spółek, w szczególności, gdy działają przez pełnomocników lub prokurentów, a także sposób dostępu do akt rejestrowych polskich spółek. Dzięki uprzejmości Pana Radcy Rogozika Klub dysponuje informacją w sprawie rejestrów dłużników w Polsce i może je przesłać do zainteresowanych firm. W czasie przerw, redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący Partnera Wiodącego projektu, „Radio Opole” S.A., nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami i uczestnikami. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji Radia pod tytułem „Rynek“.

Dne 11.04.2014 Klub polského kapitálu naplnil co slíbil a dorazil s tématikou právní pomoci i do příhraničních oblastí ve východní části České republiky. Jako místo setkání byl vybrán penzion „U Petra“, na ulici Lipovská 115 v Jeseníku, nacházející se v malebné horské krajině. Připravili jsme k probrání dvě témata, a to konkrétně: „Zákoník práce. Jak si poradit? Zaměstnání osob z pohledu kontroly práce“ a dále „Právní aspekty podnikání v Polsku. Vybrané otázky z Občanského a Obchodního zákoníku„. V první části setkání, které vedla paní JUDr. Eva Slavíčková, vyvolalo největší diskusi téma zaměstnávání polských občanů v České republice a jejich pojištění. V průběhu přednášky právního poradce pana Artura Rogozika byly probrány právní aspekty týkající se podnikání v Polsku, důležité zejména z pohledu českých firem spolupracujících s polskými podnikateli. Nejvíce kontroverze mezi posluchači vzbudila záležitost odpovědnosti členů vedení polských společností s ručením omezeným za závazky těchto společností v případě, že neexistuje možnost vymáhání těchto závazků. Osoby, jež se zúčastnily setkání také zaujaly záležitosti ověřování důvěryhodnosti polských dodavatelů a zastupování polských společností, zvláště pokud fungují bez zplnomocněných osob či prokuristů a také způsob přístupu do registračních dokumentů polských společností. Díky laskavosti pana Rogozika, disponuje Klub informacemi týkajících se registru dlužníků v Polsku a může je zaslat firmám, které by o tyto informace měly zájem.
V průběhu přestávek pan redaktor Janusz Maćkowiak, který zastupuje Vedoucího partnera projektu, „Radio Opole“ S.A., nahrál mnoho zajímavých rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Materiál byl využit v průběhu jednoho z pravidelných vysílání Rádia pod názvem „Trh“.
 

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Cz. 4

Cz. 5Jeseniki 11.04.2014

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Aleksandra Żalik

Data publikacji: 28.04.2014

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital