Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Spotkanie z dnia 03.06.2014 r.
12.06.2014

We wtorek, 3 czerwca 2014 r., w ramach projektu „Razem dla biznesu“ odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców, które ma na celu rozwój czesko-polskiej współpracy oraz wsparcie wzajemnych stosunków gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Cvilín****. Tematem spotkania był „Program współpracy transgranicznej 2014-2020, jako możliwość wykorzystania i rozwoju potencjału regionu“. Temat zaprezentował Pan Maciej Molak z WST w Ołomuńcu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o nowej perspektywie programowej w ramach współpracy transgranicznej na lata 2014-2020, o zmianach, które z nowego okresu programowania wynikają oraz o planowanych celach tematycznych. Uczestnikom zostały przedstawione różne możliwości wykorzystania programu dla rozwoju ich regionu. W drugiej części spotkania wystąpił Pan Ing. Zdeněk Jarmar, prezes Euroregionu Praděd, który zaprezentował więcej informacji na temat celów tematycznych, które w sposób szczególny dotyczą tego regionu. Pod koniec spotkania rozwinęła sie dyskusja, podczas której uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz skorzystali z możliwości zadawania pytań zaproszonym prelegentom. Podczas przerw w spotkaniu redaktor Janusz Maćkowiak, reprezentujący partnera wiodącego projektu - „Radio Opole” S.A., nagrał wiele ciekawych wywiadów z prelegentami i uczestnikami spotkania. Materiał ten został wykorzystany podczas jednej z cyklicznych audycji „Radia Opole“ pod tytułem „Rynek“. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

Dne 3. června 2014 jsme v rámci projektu "Spolu pro byznys" uspořádali další z řady setkání podnikatelů, která mají za cíl rozvoj česko-polské spolupráce a posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů. Toto setkání se konalo v prostorách Hotelu Cvilín**** a téma znělo Program přeshraniční spolupráce 2014-2020 jako možnost využití a rozvoje potenciálu regionu, které odprezentoval pan Maciej Molak z JTS v Olomouci. Zúčastnění byli obeznámeni s informacemi o plánovaném programovém období pro přeshraniční spolupráci pro léta 2014-2020. Dále byli seznámeni se změnami, které nové období přinese a o plánovaných tematických cílech. Účastníkům byly představeny různé možnosti využití tohoto programu pro rozvoj jejich regionu. V druhé části setkání představil pan Ing. Zdeněk Jarmar, ředitel Euroregionu Praděd, bližší informace o tematických cílech, které se dotýkají přímo daného regionu. V závěru se mezi účastníky rozproudila živá diskuse, při které si účastníci vyměňovali své dosavadní zkušenosti a kdy využili možnost zeptat se na vše, co je zajímá. O přestávkách pan redaktor Janusz Maćkowiak, který zastupuje vedoucího partnera projektu – „Radio Opole“ S.A., nahrál mnoho zajímavých rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Materiál byl využit v průběhu jednoho z pravidelných vysílání Rádia s názvem „Trh“. Všem přítomným srdečně děkujeme za účast.

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Cz. 4Krnov 03.06.2014

Drukuj , Pobierz jako plik PDF

       

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Aleksandra Żalik

Data publikacji: 12.06.2014

Ostatnio zmieniał: Karolina Ciupek

Data ostatniej zmiany: 24.03.2016

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital