Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Audycja z dnia 02.12.2014 r.

Osiemdziesiąta dziewiąta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest ósmą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji ponownie jest Pan Zbigniew Leśniak, właściciel Biura Podróży „Alf” z Opola. W oparciu o doświadczenia biznesowe gościa oraz jego kontakty posiadane w Republice Czeskiej szukamy w dalszym ciągu odpowiedzi na pytanie, czy zrealizowane dotąd projekty transgraniczne przyczyniły się do zbliżenia oraz lepszego poznania się przez Polaków i Czechów. Mowa jest o obszarach, w których polsko-czeska współpraca biznesowa może przynieść sukces oby stronom oraz o tych dziedzinach życia, w których Polacy i Czesi rozumieją się już coraz lepiej.

Autor: , Data utworzenia: 2014-12-08 14:27:11

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital