Przejdź do treści

Radio Opole twoje sprawy, twoja muzyka

Logo Projektu

Audycja z dnia 04.11.2014 r.

Osiemdziesiąta szósta audycja z cyklu „Razem dla biznesu” jest piątą audycją z cyklu poświęconego wpływowi realizacji projektów transgranicznych na ożywienie oraz zacieśnienie kontaktów międzyludzkich w aspekcie gospodarczym i kulturowym między obywatelami Polski i Republiki Czeskiej, zamieszkującymi tereny przygraniczne. Gościem audycji jest Pan Mateusz Huk, prezes Polsko-Czeskiego Centrum Przedsiębiorczości przy Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych, realizującego program „Wchodzimy na rynek sąsiada”. Pan Huk odpowiada na pytania dotyczące zakresu działania podległego mu Centrum, opowiada m.in. o jego znaczącej roli doradczej oraz inspirującej rodzime firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do robienia interesów z południowym sąsiadem. Gość audycji mówi również o zakresie porad – od prawnych po językowe – po jakie przychodzą biznesmeni do Centrum. Mowa jest ponadto o różnicach w podejściu do biznesu w Republice Czeskiej i Polsce – zarówno tych formalnych, wynikających z przepisów fiskalnych, jak i nieformalnych, wypływających z różnic mentalnościowych obu narodów. Bardzo często ich znajomość okazuje się bowiem kluczem do zacieśniania obopólnie korzystnych kontaktów zarówno w sferze gospodarczej jak i międzyludzkiej.

Autor: , Data utworzenia: 2014-11-17 11:02:16

Przeczytaj treść ponownie


Polsky Kapital